בדיקה שמטרתה להעריך באופן אובייקטיבי את יעילותם של מכשירי השמיעה תוך התחשבות
באוזנו הייחודית של המטופל.


הבדיקה מבוצעת באמצעות מערכת של מיקרופונים רגישים, רמקול ותוכנת עיבוד.


במהלך הבדיקה מוחדרת צינורית גמישה לתוך תעלת השמע ביחד עם מכשיר השמיעה,
כך שקצה הצינורית ממוקם בחלל שבין עור התוף לבין מכשיר השמיעה.


בקצה השני של הצינורית קיים מיקרופון, שמודד את הפלט האקוסטי בחלל זה.
רמקול המערכת מפיק גירויים מסוגים שונים בעוצמות שונות, הכוללים בעיקר צלילי דיבור.הגירויים נקלטים באמצעות מכשיר השמיעה והמערכת מודדת את הפלט המתקבל בתוך אוזנו
של הנבדק בעקבות ההגברה.

המדידה מאפשרת לקלינאי התקשורת לעבד ולהעריך באופן מדוייק את המאפיינים האקוסטיים
של מכשירי השמיעה וכך מסייעת לכוון את המכשירים באופן מיטבי .

כאשר ההגברה מדוייקת יותר, ניתן להשיג תוצאות טובות יותר בתהליך ההתאמה, כך שמצד
אחד יוכל המטופל לשמוע מגוון רחב של צלילי דיבור הנחוצים להבנת דיבור מיטבית, ומצד שני
ההגברה תהיה נוחה ולא חזקה מידי.
באודיופוקוס קרית אונו המדידה נעשית
באמצעות מערכת SYSTEM REM AURICAL של חברת OTOMETRICS

סגירת תפריט
דילוג לתוכן